PKG Gua Musang


Tentang Kami

Untitled Document
Sejarah Objektif Misi Visi
Fungsi Aktiviti Penjawatan Piagam Pelangan
Sejarah Pusat Kegiatan Guru
Penubuhan Pusat Kegiatan Guru (PKG) berlaku secara beransur-ansur iaitu bermula dengan penubuhan Pusat Sumber Tempatan (PST) pada tahun 1978 dan digantikan namanya kepada Pusat Media Daerah (PMD) pada tahun 1981.  Selaras dengan konsep dan rasional penubuhan Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) pada tahun 1981-1984 dan Pusat Sumber Sekolah di seluruh negara pada tahun 1983, Pusat Media Daerah telah ditukar namanya kepada Pusat Sumber Pendidikan Daerah (PSPD) pada tahun 1986.

Sebanyak 302 buah sekolah telah dipilih untuk menempatkan Pusat Media Daerah (PMD) yang kemudiannya dikenali sebagai Pusat Sumber Pendidikan Daerah (PSPD).  Setiap PSPD akan memberi khidmat secara amnya kepada sejumlah 15 hingga 20  buah sekolah di dalam kawasannya.

Pusat-pusat ini diwujudkan bagi mengatasi serta memperbaiki ketidakseimbangan pencapaian pendidikan di antara bandar dan luar bandar.  Khidmat asalnya pada waktu itu hanyalah untuk memberi perkhidmatan pinjaman alatan serta menyediakan kemudahan membina bahan pengajaran dan pembelajaran dengan kos rendah.

Melalui kegiatan-kegiatan PSPD, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat memperluaskan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mempertingkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran.  Dengan itu PSPD dianggap sebagai agen untuk membiasakan guru-guru khasnya di luar bandar dengan teknologi pendidikan.

Pada tahun-tahun seterusnya, adalah disedari bahawa istilah PSPD menimbulkan kekeliruan pada penggunaan perkataan 'Daerah' pada nama PSPD yang sebenarnya tidak menggambarkan satu daerah pentadbiran atau pengurusan kerana di dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) lazimnya terdapat lebih daripada sebuah PSPD.

Dalam pada itu telah berlaku beberapa perkembangan dalam bidang pendidikan hasil daripada meningkatnya keperluan profesionalisma guru-guru, PSPD ditukar namanya kepada Pusat Kegiatan Guru (PKG) serta diberikan peranan yang lebih luas. Pertukaran nama ini adalah untuk memberi satu gambaran sebenar tentang aktiviti yang dijalankan di pusat ini.

Merujuk kepada surat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bertarikh 14 Ogos 1990 yang ditujukan kepada semua Pengarah Pendidikan Negeri, PKG diberi peranan sebagai pusat logistik bagi hal-hal pengajaran dan pembelajaran.  Ianya juga berfungsi sebagai satu pusat di mana perbincangan di kalangan guru-guru setempat meliputi isu-isu dan masalah-masalah profesional dapat diadakan

Piagam Pelanggan

1.   Memberikan layanan yang mesra.

2.   Memberikan khidmat bantu, nasihat kepakaran, tunjuk ajar, galakan dan sebagainya terutama dalam pengurusan Pusat Sumber dan ICT sekolah.

3.   Menyebarkan bahan-bahan pendidikan sebagai motivasi, ilham, contoh dan pemindahan kepakaran kepada guru dan murid.

4.   Membantu sekolah untuk mencapai tahap minimum tiga bintang berdasarkan Smart Qualification Standard dalam tempoh setahun.

5.   Mengambil tindakan terhadap aduan berkaitan peralatan ICT di sekolah dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 

Visi

Membantu guru dan sekolah ke arah pembudayaan penggunaan media dan teknologi pendidikan terkini di setiap sekolah dalam kelompok.

Fungsi

Fungsi 1 - Dasar : Membantu melaksanakan aktiviti teknologi pendidikan yang dirancang dan mengumpul maklumat untuk pelaporan.

Fungsi 2 - Inisiatif ICT : Memberi khidmat sokongan pelaksanaan inisiatif  ICT di  sekolah.

Fungsi 3 - Pembestarian Sekolah : Memberi khidmat sokongan pelaksanaan Sekolah Bestari dan pembestarian sekolah mengikut kelompok.

Fungsi 4 -  Penerbitan Bahan : Tidak berkaitan

Fungsi 5 - PSS/Pembudayaan Literasi Maklumat : Memantau dan memberi  khidmat sokongan pembangunan pusat sumber.

Fungsi 6 - Penyebaran : Mengedar, mempromosi dan memberi khidmat sokongan.

Fungsi 7 - Pemantauan dan Penilaian : Membantu proses pengauditan penggunaan teknologi  dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah.

Fungsi 8 - Khidmat Kepakaran dan Nasihat : Membantu memberi khidmat kepakaran teknologi pendidikan di sekolah.

 Aktiviti

1.    Membantu melaksanakan aktiviti teknologi pendidikan yang dirancang dan mengumpul maklumat untuk pelaporan.

2.    Memberi khidmat sokongan pelaksanaan inisiatif  ICT di  sekolah.

3.    Memberi khidmat sokongan pelaksanaan Sekolah Bestari dan pembestarian sekolah mengikut kelompok.

4.    Memantau dan memberi  khidmat sokongan pembangunan pusat sumber.

Anda Pelawat ke : 

Misi

Membina, mempertingkat dan mengekalkan
amalan penggunaan media dan teknologi
pendidikan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran secara kreatif dan inovatif serta
memberi perkhidmatan kepada guru untuk
meningkatkan profesionalisme perguruan dalam melaksanakan kurikulum melalui pengajaran media dan methodologi bagi mempertingkat pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 

Objektif

Melalui program dan aktiviti yang bersistematik, Pusat Kegiatan Guru diharap akan dapat :

1.    Meningkatkan kualiti pendidikan, hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang.

2.    Menjalankan aktiviti penyelidikan untuk mengesan akan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

3.    Mengesan serta menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh guru secara usahasama.

4.    Memupuk ikhtiar dan minat guru ke arah mempertingkatkan kualiti profesionalisme mereka.

5.    Membina dan mengukuhkan daya juang, daya tahan dan daya saing di kalangan guru.

6.    Mempertingkatkan ketrampilan guru-guru melalui program latihan dalam perkhidmatan sejajar dengan perkembangan kurikulum.

7.    Menyebar maklumat, pengetahuan dan inovasi pendidikan.

8.    Merapatkan hubungan antara sekolah-sekolah dalam aspek keperluan perkhidmatan dan pendidikan.

9.    Menyediakan kemudahan untuk guru-guru menjalankan aktiviti sosial yang membina.

10.  Mengeratkan hubungan dengan masyarakat setempat.

11.  Mengeratkan hubungan dengan masyarakat korporat supaya murid-murid dan pelajar-pelajar mendapat peluang memahami aspek perdagangan dan perindustrian dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat. 

Perjawatan

1.    Pegawai Teknologi Pendidikan Gred DGA32 - PTP1 (Ketua PKG)

2.    Pegawai Teknologi Pendidikan Gred DGA29 - PTP2

3.    Juruteknik Komputer Gred FT17

4.    Pembantu Tadbir Gred N17  

Make a Free Website with Yola.